Webmaster: Sissi Dahl / www.sissidesign.no

JORUN HERMANSEN

Gestalt-psykoterapeut. Medlem av NGF

Les avisintervjuet i dt Drammens tidende:

Klikk på artikkelen for å se det i lesbar størrelse!

Se videoen fra Norsk Gestaltterapeut forening:

“Hva er gestaltterapi?”