Webmaster: Sissi Dahl / www.sissidesign.no

JORUN HERMANSEN

Gestalt-psykoterapeut. Medlem av NGF

DRAMMEN GESTALTTERAPI ble stiftet i januar 2010 av Jorun Hermansen.

 

Som gestaltterapeut og medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening – NGF mottar jeg jevnlig veiledning, forplikter meg til å holde meg faglig oppdatert og følger NGFs etiske retningslinjer.

 

Jeg er født i 1968. Er gift og har tvillinger i småbarnsalder. En gutt med Down syndrom og en jente uten. Jeg flyttet tilbake til Drammen og tok over barndomshjemmet mitt i 2008 etter 17 år i Oslo og to og et halvt år i Kongsberg.

 

Som gestaltklient har jeg blitt mer bevisst på hvordan jeg av og til setter grenser for min egen livsutfoldelse og jeg har fått støtte av min terapeut til å se nye muligheter når jeg opplever å sitte fast i gamle mønstre. Jeg har blitt oppmerksom på hvordan jeg kan ta valg og dermed ta ansvar for mitt eget liv og min egen situasjon. Jeg har blitt bedre til å kjenne etter hva som skjer med meg. Hva kjenner jeg i kroppen nå? Hva tenker jeg nå? Hva føler jeg og hvordan tolker jeg de situasjonene jeg er i.

 

Jeg er utdannet sanger og har jobbet mye med hvordan jeg presenterer meg selv og min stemme på scenen. Jeg er opptatt av hvordan jeg kan forme en fri, klar og klangfull tone som treffer sjelen og hjerte til dem jeg synger for.

 

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hva som skjer når mennesker møter hverandre. Hvordan er jeg i møte med deg? Hvordan påvirker vi hverandre? Hvordan kan vi sammen finne mer ut av din personlige «klang»?

 

Gestaltterapien har hjulpet meg til å stille nye spørsmål og dermed har jeg fått nye svar!

Kanskje du også vil få ny innsikt ved å gå i gestaltterapi?