JORUN HERMANSEN

Gestalt-psykoterapeut. Medlem av NGF

GESTALTTERAPI:

 

•  Er en retning innen humanistisk psykoterapi

•  Er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi

•  Bygger på gestaltpsykologiske terorier og eksistensiell-fenomenologisk filosofi

•  Ble grunnlagt i USA på 1950–60-tallet av ekteparet Laura og Fritz Perls og Paul Goodman

 

 

•  Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele.

   Hele mennesket står i fokus med tanker, kropp og følelser.

•  En grunnleggende idé er at gjennom å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner

   og handlinger, kan man skape endring og vekst.

•  Vi tenker at hvert menneske, innenfor de begrensningene livet gir, selv er ansvarlig

   for sine valg og handlinger.

•  Vi er samtidig opptatt av at vi ikke er alene og at alle valg gjøres i relasjon til omgivelsene våre.

•  I gestalt er møte mellom terapeut og klient viktig. Terapeuten er ikke en objektiv

   eller nøytral observatør, men ønsker å komme klienten i møte i et jeg–du-forhold.

•  I tillegg til samtale, kan vi benytte oss av metoder eller øvelser som f. eks:

   rollespill, tegning, symboler, musikk, bevegelse og bilder.

•  I gestalt er prosessen viktig og det presenteres ingen raske løsninger, men øvelser

   og samtale kan ofte gi overraskende ny innsikt og dermed endring over tid.

 

Se også videoen som Norsk Gestaltterapeut forening har laget om: “Hva er gestaltterapi?”

 

Ill.: Anne-Kristin Hagesæter / www.annekristin.no

Webmaster: Sissi Dahl / www.sissidesign.no

Drammen gestaltterapi, Wernergården, Tollbugaten 4–6, 3044 Drammen